Ibsens Laboratorium

Kunst & innramming

FN-rapport, 2017:

Norge - verdens lykkeligste land

Kunstneriske tilleggskommentarer

Informasjon til publikum

Kunsten til kunstnere som stiller ut her i Ibsens Laboratorium formidles på vegne av den enkelte kunstner. Kunstverkene er i kunstnerens eie inntil de blir solgt. Det er kunstneren selv som bestemmer prisen, og det er kunstneren som er rettslig ansvarlig ved eventuell reklamasjon. Ibsens Laboratorium fungerer således som en mellommann i salget. Dette er formidling av kunst, og det er derfor ikke mva på dette.

            Det forekommer at Ibsens Laboratorium selger kunst som eies av Ibsens Laboratorium eller av privat personer. Da vil salget være kommisjonsalg, og dermed mva-pliktig. Totalpris og mva vil i disse tilfeller framkomme på prislappen og kvitteringen.

            For alle verk over 2000 NOK legges det til 5% av salgsummen i kunstavgift. Denne avgiften går til Bildende Kunstneres Hjelpefond.


Ibsens Laboratorium, 29.08.2019

Stephan Ibsen/Ibsens Laboratorium ©️ 2019